ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #24

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #24

Βλεφαροπλαστική, δύο βδομάδες αργότερα, οι τομές έχουν ήδη εξαφανιστεί