ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #26

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #26

Βλεφαροπλαστική σε συνδυασμό με face lift και αφαίρεση σπίλου, δύο και πλέον χρόνια αργότερα