ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #27

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #27

Βλεφαροπλαστική, μέρος πλαστικής προσώπου, εξι μήνες αργότερα