ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #28

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #28

Βλεφαροπλαστική, 8 χρόνια αργότερα, το αποτέλεσμα είναι ήδη καλύτερο μετά από τόσα χρόνια