ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #29

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #29

 Βλεφαροπλαστική, σε συνδυασμό με πλαστική προσώπου, έξι μήνες αργότερα