ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #3

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #3

Συνδυαστική επέμβαση, βλεφαροπλαστικής και face lift, έξι μήνες αργότερα