ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #4

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #4

Ταυτόχρονη επέμβαση βλεφαροπλαστικής, αφαίρεσης σπίλων και ρινοπλαστικής, ένα χρόνο αργότερα