ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #6

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #6

Βλεφαροπλαστική, μέρος πλαστικής προσώπου, έξι μήνες αργότερα