ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #7

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #7

Βλεφαροπλαστική και ρινοπλαστική στον ίδιο χειρουργικό χρόνο, 4 μήνες αργότερα