ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #8

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #8

Βλεφαροπλαστική μέρος του face lift, δύο μόλις εβδομάδες μετά. Η μετεγχειρητική πορεία είναι σύντομη