ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #9

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ #9

 Βλεφαροπλαστική, ένα χρόνο αργότερα, ταυτόχρονα με face lift