ΤΥΠΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων πλαστικής χειρουργικής.