ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #15

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #15

Ασυμμετρία μαστών και θηλών μετά από αυξητική στήθους. Υπήρχε επίσης διεύρυνση της θήκης πάνω από τους μύες με αποτέλεσμα το ένθεμα να μετακινείται αυθαίρετα. Έγινε τοποθέτηση νέων ενθεμάτων κάτω από τους μύες και ανόρθωση του αριστερού μαστού με συμμετρικότερη θέση της θηλής.