ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #3

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #3

Ταυτόχρονη ανόρθωση με τομή της άγκυρας και αύξηση του στήθους με τοποθέτηση των ενθεμάτων κάτω από τους μύες. Έγινε επανατοποθέτηση των ενθεμάτων, με απελευθέρωση των μυών κυρίως αριστερά, και εκ νέου ανόρθωση με τη τεχνική της L τομής.