ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #6

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #6

Δημιουργία κάψας και εισολκή της τομής για τη τοποθέτηση των ενθεμάτων. Έγινε αφαίρεση της κάψας από την ίδια τομή, αλλαγή των ενθεμάτων και ελευθέρωση της ρίκνωσης της τομής στη  θηλή.