ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ #7

Ανόρθωση στήθους με κακή τοποθέτηση των θηλών και ασυμμετρία. Έγινε συμμετρικότερη τοποθέτηση των θηλών με τη τεχνική της Lτομής και αύξηση του στήθους σύμφωνα με την επιθυμία της ασθενούς.