ΤΥΠΟΣ

«ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ;» - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SHAPE

«Είναι η λιποαναρρόφηση θεραπεία με μόνιμα αποτελέσματα;» - Περιοδικό Shape