ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Η κλασσική επέμβαση της βλεφαροπλαστικής περιλαμβάνει τομή στα όρια της σειράς των κάτω βλεφαρίδων ο οποία σύντομα εξαφανίζεται. Η πρόσβαση στο περιόστεο του ζυγωματικού οστού είναι άμεση από τη τομή αυτή. Από τη παρασκευή του περιοστέου και την ανόρθωση του κανείς επιτυγχάνει ανόρθωση ολόκληρου του συστήματος των μιμικών μυών του προσώπου που καταφύονται στο ζυγωματικό οστό. Επίσης η χρησιμοποίηση ειδικών απορροφήσιμων ραμμάτων ενισχύουν τη προβολή του υποδορίου λίπους του ζυγωματικού και έτσι απαλύνουν-μειώνουν τη χειλοπαρειακή αύλακα.