ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ #4

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ #4

Αλλαγή φύλου με μετεγχειρητική εικόνα έξι μήνες μετά, στο χειρουργικό τραπέζι γιά δημιουργία κλειτορίδας