ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ #3

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ #3

Ταυτόχρονη επέμβαση αλλαγής φύλου και αύξηση στήθους τρία χρόνια μετά. Παρατηρήστε την αλλαγή κατανομής του λίπους αλλά και τη τριχοφυΐα προς το θηλυκότερο