ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ #10

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ #10

Περιστατικό ανόρθωσης  γλουτών και διόρθωσης  κοιλιοπλαστικής, με παλαιότερη χειρουργική τεχνική