ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ #3

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ #3

Ανόρθωση γλουτών σε περιστατικό απώλειας βάρους, ένα χρόνο αργότερα όταν έγινε η ανόρθωση στήθους