ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ #4

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ #4

Ανόρθωση γλουτών σε περιστατικό απώλειας βάρους, ένα χρόνο μετά. Η επέμβαση δίνει όγκο πέρα από την ανόρθωση