ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ #5

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ #5

Ανόρθωση γλουτών, μέρος ενός Body lift