ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΓΛΟΥΤΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ #8

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΓΛΟΥΤΩΝ #8

λιποαναρρόφηση και ανόρθωση γλουτών, για τη διόρθωση της περαιτέρω αναμενόμενης χαλάρωσης