ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΗΡΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΡΩΝ #10

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΡΩΝ #10

Συνδυασμός επεμβάσεων ανόρθωσης γλουτών και μηρών, λίγους μήνες αργότερα σε περιστατικό απώλειας βάρους όπου είχε προηγηθεί κοιλιοπλαστική