ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΗΡΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΡΩΝ #2

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΡΩΝ #2

Ανόρθωση μηρών και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική με αποκατάσταση μεγάλης ομφαλοκήλης