ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΗΡΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΡΩΝ #5

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΡΩΝ #5

Ανόρθωση μηρών σε μεγάλη απώλεια βάρους, είχε προηγηθεί κοιλιοπλαστική