ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΗΡΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΡΩΝ #6

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΡΩΝ #6

Ανόρθωση μηρών σε περιστατικό απώλειας βάρους. Είχε προηγηθεί κοιλιοπλαστική