ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΗΡΩΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΡΩΝ #8

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΗΡΩΝ #8

Αποτυχημένες επεμβάσεις αλλού κοιλιοπλαστικής και ανόρθωσης στήθους. Διόρθωση της κοιλιπλαστικής και ανόρθωση μηρών. Θα ακολουθήσει διόρθωση του στήθους και βραχιονοπλαστική