ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #32

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #32

Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής, και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική, έξι χρόνια αργότερα και μετά από εγκυμοσύνη στο ενδιάμεσο διάστημα.