ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #16

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #16

Απώλεια βάρους σε νέα γυναίκα με αποτέλεσμα πτώση μαστών και χαλάρωση της κοιλιάς. Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής, και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική Μετεγχειρητική εικόνα έξι χρόνια αργότερα και μετά από εγκυμοσύνη στο ενδιάμεσο διάστημα.