ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #17

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #17

Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής, και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική σε περιστατικό απώλειας βάρους τέσσερα χρόνια αργότερα. Το αποτέλεσμα παραμένει σταθερό για πολλά χρόνια.