ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #33

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #33

Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής, και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική σε περιστατικό απώλειας βάρους τέσσερα χρόνια αργότερα.