ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #35

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #35

Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική  έξι χρόνια αργότερα.