ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #19

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #19

Απώλεια βάρους μετά από ανοιχτό γαστρικό by pass. Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική. Ταυτόχρονη επέμβαση συνολικού χειρουργικού χρόνου 3περιπου ωρών.   Αποτέλεσμα  έξι χρόνια αργότερα.