ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #21

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #21

Πτωτικός και μεγάλος μαστός με χαρακτηριστικό τη μεγάλη θηλαία άλω. Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής και μικρή μείωση του αδένα περίπου 200gr. Μετεγχειρητική εικόνα  ένα χρόνο μετά.