ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #43

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #43

Ανόρθωση στήθους και μείωση με τη τεχνική της L τομής, σε περιστατικό απώλειας βάρους. Είχε προηγηθεί κοιλιοπλαστική. Τρία χρόνια αργότερα με μια εγγυμοσύνη στο διαστημα αυτό.