ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #27

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #27

Ανόρθωση στήθους και μείωση με τη τεχνική της L τομής, σε περιστατικό απώλειας βάρους. Είχε προηγηθεί κοιλιοπλαστική.  Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα τρία χρόνια αργότερα με μια εγκυμοσύνη στο διάστημα αυτό. Το αποτέλεσμα διατηρείται παρά την εγκυμοσύνη. Το ίδιο και η κοιλιοπλαστική.