ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #44

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #44

Μείωση και ανόρθωση στήθους  με τη τεχνική της L τομής, τρία χρόνια μετά. Στην ασθενή είχε προηγηθεί αφαίρεση ινοαδενώματος στο δεξί μαστό.