ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #62

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #62

Ανόρθωση  στήθους  με τη τεχνική της L τομής και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική ένα χρόνο μετά.