ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #61

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #61

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με χαμηλό προφίλ, 390cc πάνω από τους μείζονες θωρακικούς μύες και κάτω από τη περιτονία τους. (Subfascial). Υπάρχει μικρή ανισομαστία και στοιχεία σωληνωτού μαστού. Είναι ο λόγος που επιλέχτηκε τα ενθέματα να τοποθετηθούν πάνω από τους μύες.