ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #63

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #63

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με μέτριο προφίλ, 345cc πάνω από τους μείζονες θωρακικούς μύες. Όταν έχουμε μαστούς με χαλάρωση και πτώση τα ενθέματα πρέπει να μπαίνουν πάνω από τους μύες. Η ασθενής αυτή είχε τρεις εγκυμοσύνες και ανάλογους θηλασμούς. Μετεγχειρητική εικόνα ένα μήνα μετά.