ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #67

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #67

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με μέτριο προφίλ, 345cc πάνω από τους μείζονες θωρακικούς μύεςκαι κάτω από τη πριτονία τους