ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #71

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #71

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με μέτριο προφίλ, 460cc κάτω από τους μείζονες θωρακικούς μύες.