ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #73

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #73

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης ανατομικά με μέτριο προφίλ, 320cc κάτω από τους μείζονες θωρακικούς μύες και ταυτόχρονη διόρθωση μετεγχειρητικής ουλής στη κοιλιά.