ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #88

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #88

Αυξητική στήθους σε περιστατικό με δυσμορφία σωληνωτών μαστών με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με μέτριο προφίλ, 440cc πάνω από τους μείζονες  θωρακικούς μύες (Subfascial). Στην αποκατάσταση των σωληνωτών μαστών η τοποθέτηση των ενθεμάτων πρέπει να γίνεται πάνω από τους μύες.