ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #89

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #89

Σωληνωτοί μαστοί .Έγινε αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης στρογγυλά με μέτριο προφίλ, 390cc. Πάντα για την αποκατάσταση των σωληνωτών μαστών το ένθεμα μπαίνει πάνω από τους μείζονες θωρακικούς μύες και κάτω από την περιτονία τους (Subfascial).