ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #10

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #10

Ταυτόχρονη βραχιονοπλαστική και ανόρθωση στήθους δυο χρόνια αργότερα