ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #8

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #8

Συνδυασμένη επέμβαση βραχιονοπλαστικής και κοιλιοπλαστικής . Μετεγχειρητικές φωτογραφίες για την ανάδειξη του αποτελέσματος και των ουλών 2 χρόνια μετά