ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑΣ #7

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑΣ #7

Μαστεκτομή και αποκατάσταση με την τεχνική της L τομής σε περιστατικό για αλλαγή φύλου, από γυναίκα σε άντρα