ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑΣ #8

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑΣ #8

Συνδυασμός επεμβάσεων κοιλιοπλαστικής και γυναικομαστίας με υποδόρια μαστεκτομή και αποκατάσταση με τη τεχνική της L τομής