ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑΣ #9

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑΣ #9

Συνδυασμός κοιλιοπλαστικής και μαστεκτομής με διαφορετική τεχνική, υποδόριας μαστεκτομής και ανόρθωσης με τομή μασχαλιαία με επέκταση προς τη κλείδα