ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #12

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #12

Κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου. Παρά την μετέπειτα απώλεια βάρους το αποτέλεσμα διατηρείται.